1. ประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง

 ©ประกาศสถาบันพยาธิวิทยา ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน โหลด

 ©พลังเลือดใหม่ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โหลด

 ©เชิญชวน ส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมเทคนิคการแพทย์ 4 เหล่า โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560โหลด

©เรื่อง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ครั้งที่ 1/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาทางพยาธิวิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560โหลด

©เรื่อง สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ. ครั้งที่ 5/2559(วันที่ 10 มิถุนายน 2559)โหลด

©เรื่อง สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ.ครั้งที่ 6/2559(วันที่ 22 มิถนายน 2559)โหลด

 

 

 

 


PrevNext